Chính sách bảo mật thông tin

Hai bên cam kết bảo mật toàn bộ các thông tin liên quan mà không giới hạn chỉ ở các điều khoản và điều kiện của hợp đồng này và các thông tin liên quan được một trong hai bên trao đổi bằng lời nói, văn bản hay bằng bất cứ một hình thức nào khác. Không bên nào được tiết lộ, sử dụng hay cho phép bất kỳ một bên thứ ba nào sử dụng những thông tin này.


1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:
- Chúng tôi sẽ dùng thông tin của quý khách để phục vụ cho quá trình mua và sử dụng dịch vụ sau này được dễ dàng hơn. Cũng như theo dõi dịch vụ khách hàng sát sao hơn và giúp cho việc trao đổi thông tin giữa hai bên diễn ra nhanh chóng, thuận tiện.

2- Phạm vi sử dụng thông tin:
- Hai bên cam kết bảo mật toàn bộ các thông tin liên quan mà không giới hạn chỉ ở các điều khoản và điều kiện của hợp đồng này và các thông tin liên quan được một trong hai bên trao đổi bằng lời nói, văn bản hay bằng bất cứ một hình thức nào khác. Không bên nào được tiết lộ, sử dụng hay cho phép bất kỳ một bên thứ ba nào sử dụng những thông tin này.

3- Thời gian lưu trữ thông tin:
- Chúng tôi không giới hạn thời gian lưu giữ thông tin của khách hàng, mà việc lưu giữ sẽ kết thúc khi khách hàng có yêu cầu gỡ bỏ thông tin khỏi hệ thống của chúng tôi.

4- Đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:
- Chúng tôi thu thập thông tin khách hàng một cách tự nguyện, các thông tin khách hàng cung cấp chỉ nhằm mục đích cho công việc giữa chúng tôi và khách hàng, được vận hành bởi một hệ thống manh danh duy nhất: Ếch Bay, tại địa chỉ website: http://echbay.com/

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:
- Quý khách hàng có thể chỉnh sửa, bổ sung thông tin bằng cách đăng nhập vào hệ thống của chúng tôi và thay đổi bất cứ khi nào.

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:
Chúng tôi có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát hoặc tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của bạn. Khi thu thập dữ liệu trên web, chúng tôi thu thập chi tiết cá nhân của bạn trên máy chủ an toàn. Chúng tôi dùng tường lửa cho máy chủ. Khi thu thập chi tiết các thẻ thanh toán điện tử, chúng tôi dùng mã hóa bằng Secure Socket Layer (SSL). Khi chúng tôi không thể bảo đảm an ninh 100%, SSL sẽ gây khó khăn cho hacker muốn giải mã thông tin của quý khách. Bạn không nên gửi đầy đủ chi tiết của thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ khi chưa được mã hóa cho chúng tôi. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý và điện tử trong mối liên kết với thu thập, lưu trữ và tiết lộ thông tin của bạn. Các thủ tục an toàn của chúng tôi nghĩa là chúng tôi có thể đôi khi yêu cầu giấy tờ chứng minh trước khi tiết lộ thông tin cá nhân cho bạn.Bài viết khác


Trao đổi nhanh với chúng tôi


Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật thông tin
  • Sản phẩm