Hướng dẫn xóa dữ liệu người dùng thông qua Facebook

Bài viết này sẽ hướng dẫn khách hàng sử dụng chức năng đăng nhập qua Facebook xóa thông tin liên kết với hệ thông của chúng tôi


Hướng dẫn xóa kết nối từ tài khoản Facebook với EchBay

Bạn có thể truy cập vào cài đặt Ứng dụng và trang web trong tài khoản facebook của bạn tại đây https://www.facebook.com/settings?tab=applications&ref=settings

I - Mục 1 là nơi bạn xem lại các thông tin mà bạn đã chia sẻ với chúng tôi

II - Mục 2 là khi bạn muốn ngắt kết nối với ứng dụng của chúng tôi, khi thực hiện thao tác này, kết nối của bạn với website của chúng tôi sẽ bị ngắt.

- Các dữ liệu khác của bạn khi được lưu trên hệ thống của EchBay, vui lòng gửi yêu cầu xóa dữ liệu qua email [email protected] , các thông tin của bạn sẽ được xóa sau khi chúng tôi xác minh đúng là bạn.

Bài viết khác


Trao đổi nhanh với chúng tôi


Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Hướng dẫn xóa dữ liệu người dùng thông qua Facebook
  • Sản phẩm