Điều khoản sử dụng


Chúng tôi chịu trách nhiệm lưu trữ và quản lý các tập tin, hình ảnh, các mẫu thiết kế được đăng tải lên bởi chính chúng tôi (những người biên tập nội dung web). Nội dung được dùng để liên kết với người có nhu cầu sử dụng dịch vụ và người bán dịch vụ đó, có tiến hành trả phí bản quyền trong mọi trường hợp.

Vui lòng không sử dụng hình ảnh chúng tôi đã đăng tải một cách trực tiếp, thay vào đó, hãy biến nó thành của riêng bạn trước khi sử dụng.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi hoan nghênh tất cả mọi ý kiến đóng góp, phản ánh, phản hồi từ khách hàng. Nếu bạn không hài lòng với bất cứ khía cạnh nào từ dịch vụ của chúng tôi, hãy nói ngay cho chúng tôi về điều mà bạn đang phải bận tâm. Đó là cách duy nhất để giúp chúng tôi hoàn thiện hơn những gì chúng tôi có thể làm cho bạn.

Trong mọi trường hợp dẫn đến thiệt hại, chúng tôi và bạn sẽ cùng tìm hiểu nguyên nhân để khắc phục thiệt hại và đền bù nếu có. Điều này bao gồm cho các trường hợp bị tác động trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc do sự thay đổi của pháp luật của nhà nước sở tại tại thời điểm hiện hành.

Đối với từng trường hợp sử dụng dịch vụ một cách cụ thể, sẽ có hợp đồng bằng văn bản được ký kết giữa hai bên. Trách nhiệm pháp lý sẽ được giải quyết dựa vào nội dung trong hợp đồng đã đưa ra. Nội dung này dựa theo mẫu của chúng tôi công bố, các điều khoản chi tiết sẽ được chỉnh sửa dựa theo thống nhất chung của hai bên.


Bài viết khác


Trao đổi nhanh với chúng tôi


Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Điều khoản sử dụng
  • Sản phẩm