Hướng dẫn cấu hình Kloxo MR trước khi sử dụng


Ngay sau khi cài đặt xong Kloxo MR, bạn sẽ cần tiến hành cài đặt một số thông số cơ bản để Kloxo có thể hoạt động tốt trước khi tạo hosting.

– Đường dẫn đăng nhập vào Kloxo là http://:7778 hoặc https://:7777. Account/password ban đầu của bạn là admin/admin. Ngay sau khi đăng nhập, bạn sẽ được yêu cầu cài đặt lại password mới.

Hướng dẫn cấu hình Kloxo MR trước khi sử dụng

– Tiếp theo là chính sách bảo mật của Kloxo, nhấn vào Click here to configure Lxguard để cài đặt.

Hướng dẫn cấu hình Kloxo MR trước khi sử dụng

Hướng dẫn cấu hình Kloxo MR trước khi sử dụng

– Nhấn vào link Home (admin) trên cùng bạn sẽ thấy thông báo yêu cầu thông tin về Mail server. Click here to set it.

Hướng dẫn cấu hình Kloxo MR trước khi sử dụng

Hướng dẫn cấu hình Kloxo MR trước khi sử dụng

– Trong cột menu bên trái, nhấn localhost, dưới Servers bạn sẽ được hỏi cài đặt cổng SSH, mặc định là 22

Hướng dẫn cấu hình Kloxo MR trước khi sử dụng

Hướng dẫn cấu hình Kloxo MR trước khi sử dụng

– Bước tiếp theo là điều chỉnh múi giờ của server, bạn quay lại trang chủ admin, trong phần Server: linux chọn Timezone rồi chọn Asia/Ho_Chi_Minh

Hướng dẫn cấu hình Kloxo MR trước khi sử dụng

– Thay đổi mật khẩu Admin MySQL bằng cách nhấn vào Database Admins

Hướng dẫn cấu hình Kloxo MR trước khi sử dụng

– Cấu hình cài đặt DNS Templates rồi chọn Add DNS Template

Hướng dẫn cấu hình Kloxo MR trước khi sử dụng

Nhập các thông tin DNS

Hướng dẫn cấu hình Kloxo MR trước khi sử dụng

Nếu bạn có quyền quản lý domain của bạn thì bạn chỉ cần tạo 2 name server (ns1 và ns2) sau đó trỏ về server, như vậy server của bạn đã có chức năng của một DNS server thực thụ.

– Tự động xóa log cho server

Thao tác này rất quan trọng, nếu như bạn không cài đặt thì sau một thời gian ngắn VPS của bạn sẽ bị full ổ cứng

Hướng dẫn cấu hình Kloxo MR trước khi sử dụng

Sau đó bạn cài đặt giờ và phút tùy ý.


Theo hocvps.com

Bài viết khác


Trao đổi nhanh với chúng tôi


Trang chủ
  • Blog
  • Hướng dẫn cấu hình Kloxo MR trước khi sử dụng
  • Sản phẩm